Sledování vězňů a majetku pomocí Chainway C72

Věznice jsou důležitou součástí státního soudního systému. Jsou zodpovědné za aplikování práva a převýchovu vězňů. Práce zde je komplikovaná a vyžaduje zodpovědnost. Je důležité předcházet možným útěkům, potyčkám, sebepoškozování nebo nepokojům. Vedení věznice má k dispozici sledovací systém s kamerami a alarm. Manuální operace zaujímají velký podíl v celkovém provozu věznice a nepotkávají se tak s moderním trendem digitalizace a automatizace. Je složíté zjistit aktuální pozice vězňů. Zároveň je přinášeno a vynášeno velké množství nástrojů a majetku a spravovat a udržovat inventář věznice ručně je velice složité a neefektivní.

 

 

Výzva


  • Při práci vězňů venku bylo složité zjišťovat jejich aktuální pozici stejně jako pozici jednotlivých přidělených nástrojů. Docházelo tak často ke ztrátě jak nářadí, tak samotných vězňů.
  • Nemožnost sledovat pozici vězňů v reálném čase měla za důsledek prodlevy při nouzových přesunech.
    Sledování nástrojů a majetku bylo velice obtížné. Ztracené nástroje prakticky nebylo možné znovu dohledat.
  • Ruční správa inventáře byla pomalá a nepřesná.


Řešení


Chainway věznici doporučilo mobilní datové terminály C72 UHF RFID. Všechny nástroje, majetek, vězeňské náramky a uniformy budou vybaveny unikátními UHF RFID značkami, které nesou informaci s názvem, číslem, jménem vězně atd. Tyto informace jsou zaznamenány i v hlavním systému. Naskenováním značky bezdrátovým terminálem Chainway C72 UHF RFID mohou být tato data přečtena. Nově načtené informace mohou být okamžitě přeneseny do hlavního systému. Správci jsou tak schopni monitorovat pohyb vězňů a majetku v reálném čase.


Efekt


  • Možnost v reálném čase sledovat pohyb vězňů a majetku.
  • Díky inteligentnímu sledování inventáře tak došlo k významnému omezení ztrát.
  • Možnost sledovat pozice v reálném čase, přispěla k celkové bezpečnosti věznice.

 


Konfigurace PDA
C72
Funkce: UHF RFID, 4G WiFi

Wir kümmern uns um Ihre Privatsphäre

Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.

Alles zulassenDetaillierte Einstellungen