Čárové kódy

Čárový kód (barcode) převádí určitá data do strojově čitelné podoby. Zpravidla obsahuje kód data, která souvisí s objektem, na kterém je umístěn. Tradiční čárové kódy zobrazují data pomocí svislých čar a mezer o různých tloušťkách, jedná se o tzv. 1D kódy. Postupem času se vyvinula varianta dvoudimenzionálních kódů (2D), které k zobrazení dat používají tečky, čtverce a jiné geometrické tvary. Tyto kódy se nazývají Matrix kódy nebo 2D kódy a jsou schopné v sobě nést zakódované delší a složitější řetězce.


Technologie čárových kódů byla vynalezena v US v roce 1952. Jako inspirace posloužila Morseova abeceda (zobrazení teček a čar). Největší komerční úspěch a rozmach technologie čárových kódů přišel ale až spolu s využíváním čárových kódů pro pokladní systémy v supermarketech.

 

Využití čárových kódů v reálném životě


Čárové kódy jsou nedílnou součástí moderní civilizace. Setkáváme se s nimi doslova každý den, a to nejen v obchodech, ale např. i ve zdravotnictví. Pacienti jsou běžně označovány náramky s čárovými kódy. Díky identifikaci pacientů čárovým kódem je tak možné mnohem rychleji a přesněji přistupovat a vyhledávat ve zdravotních záznamech, včetně zdravotní historie, alergií na léky atd.


Dalším využitím čárových kódů je sledování pohybu objektů nebo lidí. Např. půjčovny automobilů takto mohou sledovat aktuální umístění svých vozidel, nebo např. zavazadla na letištích která jsou také označována čárovým kódem, díky kterému jsou pak naváděna třídící linkou a naložena na správný let. Mimo to lze čárové kódy použít i k identifikaci např. na vstupenkách atd. Využití je opravdu široké.


Technologie 2D kódů a posouvá pak využití této technologie ještě mnohem dál. Navíc k možnosti identifikace přidává i možnost zakódovat i složitější texty jako jsou např. hypertextové odkazy na webové stránky. Toho se hojně využívá např. v reklamních materiálech, kdy je možné pomocí jednoduché aplikace v mobilní telefonu kód naskenovat a snadno tak zobrazit zamýšlený odkaz v prohlížeči.

 

 


 

Symbologie


Vzájemný vztah mezi sdělením a čárovým kódem se nazývá symbologie. Specifikace symbologie určuje, jakým způsobem budou data sdělení převedena do čárového kódu. Lineární symbologie se dělí do dvou základních typů:


Diskrétní nebo souvislé

- Diskrétní čárové kódy vždy začínají a končí čárou. Mezi jednotlivé znaky se umísťuje oddělující mezi znaková mezera, která však nenese žádné informace a její šířka není nijak odvozená od šířky jednotlivých znaků.  
     
- U souvislých čárových kódů se na rozdíl od diskrétních nepoužívá mezi znaková mezera. Kód tak začíná čárou a končí mezerou a další kód zase začíná čárou. Na konec každého kódu se umísťuje speciální ukončující znak.  

 

2D kódy


Jak již bylo zmíněno, v případě 2D kódů lze do obrazce zakódovat velké množství informací. 2D kód lze navíc přečíst i v případě jeho částečného poškození díky datům pro autokorekci. Nejvíce rozšířenou symbologií u 2D kódů jsou tzv. Matrix kódy. Ty jsou tvořeny čtvercovými nebo kruhovými tvary uspořádány do pravidelné mřížky.

 

   

 


Lineární kódy (1D) jsou optimalizovány pro čtení laserovým skenerem, který pomocí laserového paprsku kolmo na jednotlivé čáry kódu kód přečte.
2D kódy laserovým paprskem přečíst nelze. Pro jejich čtení se používají speciální skenery (imagery) založeny na principu sensorů digitálních kamer, které na kód nahlížejí jako na obrázek.

 

Čtečky čárových kódů


Pro čtení čárových kódů se používají zařízení, schopná tyto kódy dekódovat a dále interpretovat. Ať už se jedná o 1D čtečky lineárních čárových kódů, nebo o 2D imagery pro čtení 2D kódů.
Zásadní výhodou těchto zařízení je jednoduchá instalace. Lze je připojit bez problémů k PC např. prostřednictvím rozhraní USB nebo Bluetooth a fungují jako běžná klávesnice. Díky emulaci klávesnice tak při načtení kódu čtečkou jsou data dekódována a do PC přenesena jako by byla napsána na klávesnici.


V naší nabídce naleznete osvědčené a kvalitní čtečky lineárních 1D kódů tak i čtečky 2D kódů ve drátové i bezdrátové variantě. Můžete si tak vybrat spolehlivé zařízení přesně podle vašich potřeb.

 

Výhody


Díky systému čárových kódů je možné mít detailní a aktuální informace o vašem podnikání. Díky přesným a aktuálním informacím jsou pak důležitá rozhodnutí mnohem snazší. Jako příklad využití dat posbíraných pomocí technologie čárových kódů si můžeme uvést následující:

- Rychloobrátkové zboží může být, díky přesné možnosti jej přesně určit, automaticky včas doobjednáváno na sklad.  
     
- U zboží s nižší obrátkovostí se díky systému čárových kódů může předcházet jeho zbytečnému hromadění na skladě.  
     
- Lze využívat historická data pro přesnou predikci sezónního předzásobení.  
     
- Díky čárovým kódům lze profilovat nákupní preference jednotlivých zákazníků a tyto informace následně využít k efektivnějším a přesnějším reklamním nabídkám.  

 


Kromě využití v přímém prodeji je systém čárových kódů velice užitečný i v logistice a v celém dodavatelském řetězci.

- Když výrobce připraví dodávku k odeslání označí přepravní obal unikátním identifikačním číslem (UID).  
     
- V databázi je toto přidělené číslo provázáno s dalšími informaci týkající se konkrétní zásilky (číslo objednávky, položky v balení a jejich počet, dodací adresa atd.).  
     
- Takové informace mohou být předány komunikačním rozhraním odběrateli a ten díky tomu má potřebné informace o blížící se zásilce v dostatečném předstihu a může si na dodávané zboží např. včas vyčlenit místo ve skladu.  

 

Čtečky čárových kódů jsou, při zvážení všech benefitů které přinášejí, velice rozumnou, téměř nezbytnou, investicí. V našem eshopu naleznete jak samotné čtečky kódů tak i pokročilejší zařízení jako jsou datové terminály, které nejen že čtou drtivou většinu kódů, ale umí s nimi díky operačnímu systému i dále prostřednictvím aplikací pracovat.

 

Nejčastější typy 1D kódů

  Ean 13 a Ean 8   Čárové kódy se kterými se pravděpodobně setkáváte nejčastěji. Používají se převážně na zboží, které se prodává v obchodní síťi.
         
  Code 128   Jedná se o universální lineární čárový kód, do kterého je možné zakódovat jak numerické tak alfanumerické znaky. Jeho použití není nijak omezené.
         
  GS1 Databar   Tyto kódy se nejčastěji používají pro označování např. čerstvého ovoce. Obecně se tedy nejvíce využívají k označování volně loženého zboží.

 

Nejčastější typy 2D kódů

 

  QR kód   Jedná se o druh matrix kódu. Je složen z černých geometrických tvarů seřazených do čtvercové mřížky na bílém pozadí. Do QR kódu lze zakódovat i složitější texty. Velkou výhodou je, že obsahuje kontrolní mechanismy, díky kterým lze kód přečíst i ve chvíli kdy je jeho velká část nečitelná.
         
  Datamatrix   na první pohled podobný QR kódu, skládá se z černých a bílých tvarů (modulů) seskládaných do čtvercových tvarů. Nejčastěji se tento kód využívá k značení malých produktů a to díky vlastnostem, kdy je možné zakódovat až 50 znaků do kódu velikosti 2-3mm.
         
  PDF417   jedná se o skládaný lineární čárový kód využívaný např. v dopravě, nebo na identifikačních kartách.

 

Ať už se pro používání systému čárových kódů rozhodnete nyní, nebo v budoucnu (a to rozhodnutí jistě příjde), využíjte našich zkušeností a vyberte si spolehlivé zařízení nejen pro čtení kódů, ale i tisk a k tomu správný spotřební materiál. Pokud si potřebujete ujasnit nějaké informace, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme a předáme naše zkušenosti dál.

 

Wir kümmern uns um Ihre Privatsphäre

Dieser Online-Shop speichert Cookies, die ihm helfen, richtig zu funktionieren. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie deren Verwendung zu.

Alles zulassenDetaillierte Einstellungen